Axhtergrond Verli
Financiën
22 januari 2021

Hoeveel kost het uitbesteden van de boekhouding?

Er bestaat niet zoiets als ‘de prijs’ voor het voeren van een boekhouding.

In het overgrote deel van de gevallen zal het ereloon dat wordt aangerekend rechtstreeks verband houden met het (verwachte) aantal uren dat aan uw dossier wordt/zal worden besteed.

Dit hangt in belangrijke mate samen met:

  • het aantal documenten die u zult binnenbrengen
  • of het over een enkelvoudige of dubbele boekhouding gaat
  • het type onderneming (betreft het een vennootschap of een eenmanszaak?)
  • is uw onderneming BTW-plichtig of niet, of geniet ze de vrijstelling voor kleine ondernemingen?
  • de complexiteit van uw dossier
  • de prijszetting van het kantoor

Er onderscheiden zich 3 grote lijnen voor wat betreft de aanrekening van het ereloon:

Nogal wat kantoren opteren ervoor om de uurprestaties aan te reken, eventueel tegen verschillende tarieven, afhankelijk de soort prestatie (administratie, fiscaliteit, gespecialiseerde adviezen,…).

Andere kantoren opteren er dan weer voor om een forfaitair bedrag af te spreken op basis van hun verwachtingen.  Dit forfaitair tarief kan afhankelijk van de gemaakte afspraken steeds worden aangepast voor toekomstige aanrekeningen.

Een derde vaak gehanteerde werkwijze is dat men een vaste som per maand of per kwartaal aanrekent en op het einde van het jaar deze sommen verrekent met het ereloon op basis van de werkelijke uurprestaties.  Hieruit kan blijken dat u een tegoed heeft, maar er kan ook een opleg te betalen zijn.

Hoeveel zal de boekhouding van uw (toekomstige) onderneming kosten?

Bij Verli verzamelen wij eerst informatie vooraleer wij tot een inschatting komen van hoe de erelonen zich tot elkaar verhouden.  Zo kunnen we desgewenst rekening houden met uw verwachtingen op dat vlak. Vraag een introductiegesprek aan om de prijsverhouding te bespreken en leer ons beter kennen.

Ook interessant