Axhtergrond Verli
the BIG support
22 januari 2021

Liever een kleiner of een groter kantoor?

De grootte van het kantoor waarop u een beroep doet is een persoonlijke keuze.
Vanuit de ervaringen die aanvragers met ons delen hebben we onderstaande pro’s en contra’s weerhouden.  (Disclaimer: geen enkel kantoor is hetzelfde; er bestaan geen wetmatigheden voor wat betreft kwaliteit, service en prijs.  Het gezegde wil ook dat de uitzonderingen de regel bevestigen.  Bijgevolg is het onderstaande niet zonder meer van toepassing op eender welk kantoor waarmee u contact legt.)  

de zaakvoerder werkt alleen, in veel gevallen vanuit een thuiskantoor.

Maar boekhouder of accountant die personeel aanwerft ziet ook zijn functie veranderen: hij vervalt al gauw in een coachende rol, moet het personeelslid aansturen en opvolgen, personeelsadministratie vervullen,…
Het valt best in te denken dat niet iedereen voor een dergelijke rol in de wieg is gelegd, laat staan dat iedereen zich hier even comfortabel bij voelt.

Mogelijke voordelen van een kleiner kantoor:

 • In veel gevallen hanteren kleinere kantoren ook een lager ereloon.
  Een vaak aangehaalde verklaring hiervoor is dat ze minder overheadkosten hebben.
 • Directer contact
  U krijgt in veel  gevallen uw boekhouder of accountant persoonlijk aan de lijn.
  Onze ervaring is dat zaakvoerders van kleine kantoren ook vaker buiten de kantooruren bereikbaar zijn.  Immers: of hij/zij u meteen te woord staat, of u laat wachten tot ’s anderendaags, neemt dit niet weg dat hij/zij u vroeg of laat nog steeds te woord zal moeten staan.  Uitstel is geen afstel…  Dus nemen naar mijn aanvoelen de boekhouders en accountants in deze situatie de vragen vaker zoals ze komen.
 • U weet dat de persoon die uw vragen beantwoordt uw dossier van nabij opvolgt en in veel gevallen zelf gedeeltelijk het uitvoerend werk verricht.  Dit kan er aanleiding toe geven dat u uw vragen vlotter beantwoord ziet.
  Een wissel van dossierbeheerder is om dezelfde reden weinig waarschijnlijk, waar dit bij de grotere kantoren toch wel eens durft voor te vallen.

Mogelijke nadelen:

 • Samen weet men meer.
  Anders uitgedrukt: alleen is maar alleen.
  Elkeen heeft zijn specialiteiten en niemand kan alle domeinen steeds even goed beheersen.  Iemand die alleen werkt moet per definitie een sterke allrounder zijn, maar zal vermoedelijk nooit in alle domeinen het niveau van een specialist evenaren.
 • Een sterke structuur zorgt ook voor een sterke ondersteuning.
  Is jouw boekhouder of accountant ziek?  Jammer…
  Maar vanzelfsprekend levert dit grotere ongemakken op wanneer u klant bent bij een klein kantoor.  Dit terwijl grotere kantoren het werk kunnen herverdelen en zo continuïteit waarborgen

Waarom zou u voor ons kantoor kiezen?

Bij Verli staat de klant centraal en wordt er optimaal gekeken naar de noden van u als klant. Aangezien we niet zo’n groot kantoor zijn hebt u een directer contact, zodat u vraag direct bij de juiste persoon terecht komt en u één centraal punt hebt. Vraag dus zeker een adviesgesprek aan om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Ook interessant