Axhtergrond Verli
Vraagteken
22 januari 2021

Waarom kiezen voor een erkend beroepsbeoefenaar?

In België mogen enkel erkende boekhouders, boekhouders-fiscalisten en accountants in de hoedanigheid van zelfstandige boekhoudingen verzorgen voor derden.
Deze zijn per definitie aangesloten bij één van de beroepsinstituten: BIBF (Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten) en IAB (instituut van Accountants & Belastingconsulenten).
Indien zij het beroep uitoefenen binnen een vennootschap, dient ook de vennootschap aangesloten bij en erkend te zijn door het beroepsinstituut.

De personen die het beroep van boekhouder of accountant uitoefenen als bediende of ambtenaar, en dus niet op zelfstandige basis, kunnen zich vrijwillig inschrijven op het tableau van interne boekhouders of interne accountants.

Naast de erkende leden zijn er ook stagiairs.  Zij hebben de erkenning nog niet behaald, maar mogen wel binnen de grenzen van hun stagereglement als zelfstandige boekhoudingen voeren voor derden.

Om opgenomen te worden op het tableau van de interne en externe titularissen moet men o.a. beschikken over een erkend diploma ( bv Bachelor accountancy-fiscaliteit, graduaat boekhouden of Syntra ondernemingsopleiding boekhouder), een stage doorlopen en slagen in het door het betreffende beroepsinstituut georganiseerde praktisch bekwaamheidsexamen.

Erkende beroepsbeoefenaars moeten verder ook de deontologie van het beroep respecteren.  De deontologie waarborgt de bekwaamheid, discretie, eerlijkheid en onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar.  Zij bepaalt o.m. dat de beroepsbeoefenaar jaarlijks een aantal uren moet besteden aan permanente vorming en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient te  onderschrijven.

U heeft er dus alle baat bij om in geen geval een beroep te doen op een niet-erkend beroepsbeoefenaar, ook al heeft deze alleen maar goede intenties en wil deze u in eerste instantie alleen maar helpen.

Zowel erkende beroepsbeoefenaars als stagiairs dienen in hun officiële communicatie steeds hun hoedanigheid en lidnummer te vermelden.  U kunt hier dus best attent voor zijn.
Bij twijfel of een beroepsbeoefenaar al dan niet erkend is, kunt u gebruik maken van de zoekmodules van het BIBF en het IAB, waar u de erkende leden kunt opzoeken.
In de zoekmodule van het BIBF kunt u raadplegen wie stagiair is, in de zoekmodule van het IAB is dit vooralsnog niet mogelijk.

Heeft u een niet-erkend beroepsbeoefenaar getroffen, maak dan zonder meer melding bij het BIBF en/of het IAB.  Zo bespaart u onwetenden een mogelijke onaangename ervaring.

Kies dus voor een erkende boekhouder

Verli is een erkend boekhouderskantoor waar wij het contact met de klant hoog in het vaandel dragen. Heeft dit u getriggerd, vraag dan zeker eens een adviesgesprek aan en dan kunnen we eens bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Ook interessant