Axhtergrond Verli
Coronavirus and Business
31 december 2020

Welke steunmaatregelen zij er door corona?

Steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemers die schade lijden door de coronamaatregelen

De strenge coronamaatregelen van de overheid hebben een ernstige impact op het economische leven. Om onze bedrijven zoveel mogelijk bij te staan en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, heeft de overheid een hele reeks steunmaatregelen uitgewerkt om door deze moeilijke periode heen te komen.

Er zijn verschillende steunmaatregelen waar je aanspraak kan op doen (vraag na aan u boekhouder), maar hier vindt u er al een aantal (met de meest recentste eerst):

Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Zelfstandigen en ondernemingen die als gevolg van de verstrengde federale coronamaatregelen hun omzet met 60% of meer zagen dalen tussen 15 november en 31 december 2020, of ondernemingen die verplicht gesloten moesten blijven tijdens diezelfde periode, kunnen een beroep doen op een premie waarmee ze de terugloop in ontvangsten kunnen overbruggen.

Voorwaarden

VOOR WIE?

 • OMZETDALING 60%

Elke ondernemer die tussen 15 november en 31 december 2020 een omzetverlies van minstens 60% had door de verstrengde coronamaatregelen, kan een beroep doen op het Vlaams Beschermingsmechanisme 3.
U toont uw omzetdaling aan door de periode van omzetdaling in 2020 te vergelijken met dezelfde periode (de referentieperiode) in 2019.

 • VERPLICHTE SLUITING

Ook ondernemingen die in diezelfde periode, tussen 16 november 2020 en 31 december 2020, verplicht gesloten moesten blijven door de coronavirusmaatregelen (horeca, niet-essentiële winkels, …), komen in aanmerking. Deze ondernemingen hoeven hun omzetdaling niet aan te tonen voor de sluitingsperiode.

 • TOELEVERANCIER AAN GESLOTEN SECTOR

Ondernemingen die hoofdzakelijk toeleveren aan een gesloten sector, kunnen als periode van omzetdaling kiezen tussen:

 • de hele periode van 16 november tot en met 31 december 2020
 • of de verplichte sluitingsperiode van uw afnemer (van 16 november 2020 tot de laatste sluitingsdag van uw afnemer).

In beide gevallen moeten ze de omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen.

U wordt beschouwd als toeleverancier aan een gesloten sector als u meer dan 50% van uw omzet haalt uit die activiteit.

Procedure

Vraag het Vlaams Beschermingsmechanisme 3 aan via de roze knop op de VLAIO-webpagina. U hebt daarvoor tijd tot uiterlijk 15 februari 2021!

Lees zeker de handleiding voordat u met uw aanvraag begint. U leest er onder meer welke gegevens u bij de hand moet hebben voor uw aanvraag.
Is uw onderneming pas sinds 16 november 2019 of later opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)? Lees dan de handleiding voor starters.

Per onderneming dient u één aanvraag in.

Welke gegevens hebt u nodig bij de aanvraag?

 • Het omzetcijfer (exclusief btw) van de gekozen referentieperiode in 2019.
 • Het omzetcijfer (exclusief btw) volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019.
 • Uw financieel plan (alleen als u starter bent).
 • Het registratienummer van uw geregistreerde-kassasysteem (witte kassa).

Verklaring op eer

De omzetdaling van minstens 60% verklaart u op eer bij het indienen van de steunaanvraagMet het oog op controle moet u de bewijsstukken daarna 5 jaar bijhouden.

U hoeft bij uw aanvraag geen bewijsstukken op te laden boven op uw verklaring op eer. Er zal u wel worden gevraagd de link te leggen tussen de maatregelen die nageleefd moeten worden en de gevolgen daarvan op uw beroepsuitoefening. U moet dat zelf motiveren bij de indiening van uw aanvraag. Daarvoor vermeldt u:

 • over welke coronamaatregel het gaat: check daarvoor de.
 • en hoe die coronamaatregel de normale uitoefening van uw beroep onmogelijk maakt.

Na uw aanvraag

VLAIO onderzoekt uw aanvraag en brengt u via e-mail op de hoogte of de premie wordt toegekend. Hoelang dat duurt, hangt af van de hoeveelheid gegevens die gecontroleerd moeten worden. Uitbetaling volgt daarna zo snel mogelijk, en uitsluitend op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Als na een controle blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden, moet uw onderneming de steun terugbetalen.

Bedrag

De steun bedraagt 10% van de omzet (exclusief btw) die u had in de referteperiode. Afhankelijk van uw keuze is dat dus:

 • ofwel de periode van 16 november 2019 tot en met 31 december 2019
 • ofwel de periode in 2019 die overeenstemt met de periode van 16 november 2019 tot en met de laatste verplichte sluitingsdag (en uiterlijk 31 december).

Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die pas op 16 november 2019 of later zijn opgenomen in de KBO, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

De steun is vrij van belastingen.

Verder zijn er nog andere steunmaatregelen (check zeker volgende website: Steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemers die schade lijden door de coronamaatregelen | Vlaanderen.be):

 • Uitbreiding crisiswaarborg
 • Vlaamse aanmoedigingspremie voor werknemers
 • Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen
 • Hulp bij betaling handelshuur
 • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
 • enz…

Een goede boekhouder geeft ook advies

Er zijn nog een aantal andere steunmaatregelen nu door corona. Bij Verli bekijken we welke steunmaatregelen het beste kunnen toegepast worden. Alles hangt af van de situatie waar u zich in bevindt. Hebt u hier vragen over? Contacteer ons dan zeker of vraag een adviesgesprek aan om samen eens te bekijken welke steunmaatregel we voor u kunnen toepassen in deze moeilijke tijd. Samen staan we sterk.

Ook interessant